ხელოვნება და შემოქმედება – VI კლასი (მასწავლებლის წიგნი) ID229

ავტორები: ჯ.კახიანი, თ.კიკნაძე, ქ.დავლიანიძე

მასწავლებლის სახელმძღვანელო სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში

წიგნის სრულად სანახავად, ისარგებლეთ ბმულით:

ხელოვნება და შემოქმედება – VI კლასი (მასწავლებლის წიგნი) ID229

აღწერა

ავტორები: ჯ.კახიანი, თ.კიკნაძე, ქ.დავლიანიძე

მასწავლებლის სახელმძღვანელო სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში

წიგნის სრულად სანახავად, ისარგებლეთ ბმულით:

ხელოვნება და შემოქმედება – VI კლასი (მასწავლებლის წიგნი) ID229