ხელოვნება და შემოქმედება – II კლასი (მასწავლებლის წიგნი) ID307

ავტორები: ჯ.კახიანი, ლ.გორგაძე, თ.კიკნაძე, მ.ჩუბინიშვილი

მასწავლებლის სახელმძღვანელო სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში

წიგნის სრულად სანახავად, ისარგებლეთ ბმულით:

ხელოვნება და შემოქმედება – II კლასი (მასწავლებლის წიგნი) ID307

 

 

 

აღწერა

ავტორები: ჯ.კახიანი, ლ.გორგაძე, თ.კიკნაძე, მ.ჩუბინიშვილი

მასწავლებლის სახელმძღვანელო სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში

წიგნის სრულად სანახავად, ისარგებლეთ ბმულით:

ხელოვნება და შემოქმედება – II კლასი (მასწავლებლის წიგნი) ID307