ტრადიციული დასახლება და საცხოვრებელი ნაგებობანი საქართველოში

წიგნში წარმოდგენილია ტრადიციული დასახლებისა და საცხოვრებელ ნაგებობათა ძირითადი ტიპები და ის არსებითი ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებდა ტრადიციული საცხოვრებლის ფორმირებას საქართველოში.

ავტორი გიორგი ბაგრატიონ-დავითაშვილი, ლია შალვაშვილი
კატეგორია ტურისტული
გამოცემის თარიღი 2005 წ.
გარეკანი რბილი
ზომა და გვერდების რაოდენობა 165×230  48 გვ.
ISBN 99940-821-1-6

 

Category: Product ID: 253