ძვირფასო მასწავლებლებო!

 წარმოგიდგენთ ელექტრონულ რესურსებს კლასების მიხედვით, რომლებიც შეგიძლიათ გადაიწეროთ თქვენს კომპიუტერში.

  • ჩვენი გარემო – I კლასი (ელ. რესურსები) ID269
  • ჩვენი გარემო – II კლასი (ელ. რესურსები) ID269
  • ჩვენი გარემო – III კლასი (ელ. რესურსები) ID269
  • ჩვენი გარემო – IV კლასი (ელ. რესურსები) ID269
  • ჩვენი გარემო – V კლასი (ელ. რესურსები) ID237
  • ჩვენი გარემო – VI კლასი (ელ. რესურსები) ID237