• რუკა - საქართველო
  • ღია ბარათების კომპლექტი - «საქართველო»
  • ღია ბარათების კომპლექტი - "თბილისი"
  • ტრადიციული დასახლება და საცხოვრებელი ნაგებობანი საქართველოში
  • თბილისის ტურისტული ცნობარი
  • თბილისი - საქართველოს დედაქალაქი
  • Travel About Georgia