გამომცემლობა “შემეცნება” და გამომცემლობა “პალიტრა L”
წარმოგიდგენთ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით შექმნილ
სახელმძღვანელო-კომპლექტს სახვითსა და გამოყენებით ხელოვნებაში (I-IV და V-VI კლასები)

ხელოვნება და შემოქმედება

I, II, III კლასის სახელმძღვანელოების ავტორები: ჯგუფის ხელმძღვანელი დარეჯან (ჯანა) კახიანი, თამარ კიკნაძე, ლია გორგაძე, მედეა ჩუბინიშვილი.
IV, V, VI კლასის სახელმძღვანელოების ავტორები: ჯგუფის ხელმძღვანელი დარეჯან (ჯანა) კახიანი, თამარ კიკნაძე, ქეთევან დავლიანიძე.

  • ხელოვნება და შემოქმედება - I კლასი (მასწავლებლის წიგნი) ID307
  • ხელოვნება და შემოქმედება - II კლასი (მასწავლებლის წიგნი) ID307
  • ხელოვნება და შემოქმედება - III კლასი (მასწავლებლის წიგნი) ID307
  • ხელოვნება და შემოქმედება - IV კლასი (მასწავლებლის წიგნი) ID307
  • ხელოვნება და შემოქმედება - III კლასი (მოსწავლის წიგნი) ID307
  • ხელოვნება და შემოქმედება - IV კლასი (მოსწავლის წიგნი) ID307