ძვირფასო მასწავლებლებო!

 წარმოგიდგენთ ელექტრონულ რესურსებს კლასების მიხედვით, რომლებიც შეგიძლიათ გადაიწეროთ თქვენს კომპიუტერში.

  • ხელოვნება და შემოქმედება - I კლასი (ელ. რესურსები) ID307
  • ხელოვნება და შემოქმედება - II კლასი (ელ. რესურსები) ID307