"შემეცნება" დამოუკიდებელი ქართული გამომცემლობაა
 
დაარსების წელი 2005
 
დამფუძნებელი და დირექტორი
ლია შალვაშვილი
 
საგამომცემლო პრიორიტეტები საბავშვო და საყმაწვილო შემეცნებითი წიგნები, მხატვრული ლიტერატურა, სახელმძღვანელოები, ჟურნალები, სამეცნიეროპოპულარული ლიტერატურა, ტურისტული გზამკვლევები, ცნობარები, ღია ბარათები
 
"Semetsneba" is an independent
Georgian publishing house
 
It was founded in 2005
 
Founder and Director -
Lia Shalvashvili
 
Publication priorities - Comprehensive books for children and youth, fiction, text-books, journals, scientific popular literature, guide-books for tourists, reference-books, post-cards